PRÍBEH OŽIVENIA PRÜGERKY – ZUZANA STANOVÁ

Zuzana Stanová je aktívny človek, ktorý žije udržateľne, vedome a spoluvytvára životný priestor tak, aby bol pre všetky živé tvory nielen funkčný, tvorivý a hodnotovo orientovaný, ale aj inšpiratívny, dizajnový a pekný. Zuzana Stanová je zväčša tam, kde sa deje dobro. Na tejto dobrodružnej, zmysluplnej, často i náročnej ceste, jej pomáhajú bohaté skúsenosti z oblasti…