Naším poslaním je hovoriť, poukazovať na dôležité, pálčivé, celospoločenské témy a oslovovať mladú i staršiu generáciu

null

PROGRAM

null

PODPORA

null

ANKETA

Nadchádzajúci program
Čo prináša platforma

ľudia a komunity

pre deti a dospelých

vzdelávanie a sebarozvoj

ochrana pamiatky

zabáva a relax

zmysluplné témy

podpora hodnôt

zadarmo

Ďakujeme partnerom. Je nám cťou s vami spolupracovať.

Ďakujeme všetkým spolupracujúcim osobnostiam, umelcom, režisérom, kreatívcom a všetkým dobrým ľuďom za dôveru. Že sa bez váhania rozhodli pomôcť hodnotám i zámeru platformy MIČURÍN ŽIJE. Naše poďakovanie patrí aj Starému mestu, ktoré taktiež podporilo tento zmysluplný projekt.

Kto nás podporil
artofslovakia
Bratislava Staré mesto
plexcore