Vítame Vás na našej dobrotvornej online platforme MIČURIN ŽIJE, ktorá slúži všetkým ľuďom. Je to bezpečný priestor, v ktorom oživíme aj podporíme správne hodnoty a dobro medzi nami.

Vzniku platformy predchádzala naša vnútorná potreba aktívne osloviť verejnosť s dôležitými celospoločenskými témami, ako aj potreba prezentovať ľuďom fenomén Mičurína, ktorý je tu medzi nami, a napriek tomu zvádza svoj zúfalý boj o prežitie.

Ako platforma funguje

CIEĽ:  Vzájomnou spoluprácou, angažovanosťou, solidaritou, zodpovednosťou, podporiť, posilniť a vytvoriť z našich ulíc, nášho mesta, kraja, i celého Slovenska lepšie miesto pre život – nielen pre dospelých, ale aj naše deti, seniorov, pre všetky živé tvory

PRE KOHO: Pre deti, mládež, dospelých

ZA KOĽKO: Pre všetkých ľudí zadarmo 

KEDY: Štart platformy 4.12.2021 od 6.00 hod

AKO: Každý deň sa publikuje jeden obsah – jedna akcia – inšpirácia – v čase od 6:00 hod.

ČO: Obsah je vo forme – filmov, článkov, rozhovorov, prezentácií, publikácií, súťaží, výziev. Niektoré obsahy – najmä filmy – budú sprístupnené na rôzne obdobie. Niektoré iba na jeden deň, týždeň, mesiac či neobmedzene

TÉMY PRÍSPEVKOV: Hodnoty, ľudia, umenie, udržateľnosť, Mičurin, životný štýl, dobročinnosť, zdravie, životné prostredie, mesto, príroda

ODPORUČENIE: Môžete sa registrovať na platforme, alebo prihlásiť na odber newslettera a budeme vám týždenne zasielať aktualizovaný program a dôležité informácie

INTERAKTIVITA: Nevyhnutná je vzájomná spolupráca. Platforma je pre ľudí, ktorých chceme počúvať, podporovať a pomáhať. Ak máte akýkoľvek podnet, inšpiráciu, problém, spätnú väzbu, dajte nám vedieť emailom: info@micurinzije.sk

PRAVIDLO: Spolupráca, slušnosť, rešpekt, empatia, otvorená komunikácia je nutná pre všetkých.