OZ Hrad – Slavín sme založili v roku 2006 ako ochranárske združenie. Odvtedy sa jeho členovia v lokalite vymedzenej jeho názvom – od Bratislavského hradu až po Slavín – venujú na dobrovoľníckej báze ochrane prírody, životného prostredia a starajú sa o zachovanie a zveľaďovanie verejných priestorov hradného kopca a Bratislavy. 

Jednou z agiend občianskeho združenia je okrem iného záchrana, sprístupnenie areálu a budov na Búdkovej 2, ktorú starousadlíci poznajú pod názvom Mičurin. 

PREČO CHRÁNIME MIČURIN? 

Aj vďaka nášmu úsiliu bola budova Mičurinu, postavená v roku 1955 v štýle socialistického realizmu, vyhlásená v roku 2016 za kultúrnu pamiatku. 

Architektúra a génius loci, ktorými toto miesto nepochybne oplýva, však nie sú hlavnými dôvodmi, prečo bojujeme za to, aby bol Mičurin znovu prístupný pre verejnosť.  

Tým naozaj dôležitým dôvodom je naše presvedčenie, že Mičurin by mal opäť slúžiť svojmu pôvodnému účelu, pre ktorý ho v 50. rokoch 20. storočia vybudovali.

Pôvodne to bol Dom mládeže a slúžil ako miesto stretávania mladých, kde sa mohli venovať voľnočasovým aktivitám, kultúre, ale aj vzdelávacím či komunitným aktivitám. 

MINULOSŤ VERZUS BUDÚCNOSŤ 

Stanica mladých prírodovedcov, dnes Ekoiuventa či Mičurin, bola jedným z prvých  komplexných centier prírodovedných záujmových krúžkov socialistickej pionierskej mládeže na Slovensku. Okrem hlavnej budovy majestátne umiestnenej na kopci s krásnym výhľadom na celé mesto, boli súčasťou areálu aj skleníky, stajne, dielne, chovateľské objekty, amfiteáter a bazén.

V 90. rokoch 20. storočia prešla veľká časť pozemkov areálu – za podozrivých okolností  reštitúciou a právnych úkonov – z rúk štátu. O tom, že tieto reštitúcie nemuseli prebehnúť čestným spôsobom, upozornili aktivisti, ale aj novinári – čo bolo zdokumentované aj v reportáži (budeme sa tejto téme venovať neskôr). 

Ruch Mičurinu postupne utíchal, z budovy si vlastník (Ministerstvo školstva SR) spravilo nehospodárne a nelogické kancelárie a slučka v rukách vlastníkov okolitých pozemkov sa pomaly sťahovala.

V roku 2015 sa o znovuotvorenie areálu začalo zasadzovať práve naše občianske združenie Hrad – Slavín. Podarilo sa nám vyvolať verejnú debatu, prispeli sme svojou snahou k tomu, aby sa budova stala Národnou kultúrnou pamiatkou (aby bola aspoň formálne chránená pred znehodnocovaním), pomohli sme otvoriť pre verejnosť bazén. 

Okrem toho sa snažíme v letných mesiacoch v areáli organizovať koncerty, filmové premietania a iné aktivity pre deti aj dospelých. 

ČO CHCEME?

Snívame o tom, že brány Mičurina sa opäť otvoria pre všetkých, malých aj veľkých.  

Že okrem vynoveného bazéna so zrekonštruovanými sociálnymi zariadeniami budú môcť návštevníci celoročne navštevovať aj priestory bývalého Domu mládeže. 

Źe interiér ožije premietanim, divadlom, hudbou, diskusiami, vzdelávacími aktivitami, krúžkami a športom. 

Že sa do luxusnej štvrti na hradnom kopci podarí priniesť znova o trochu viac kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré prinesú benefity pre všetkých. 

AKO SA TO SNAŽÍME DOSIAHNUŤ?

  • využívame tlak verejnosti na to, aby sa na Mičurin nezabudlo a opäť potichu neupadol do zabudnutia
  • snažíme sa o konštruktívnu debatu s vlastníkom areálu 
  • ponúkame pomocnú ruku pri navrhovaní alternatív spravovania a prevádzkovania budovy a areálu (ako poradný hlas, OZ Hrad-Slavín nemá záujem ani kapacitu riešiť reálnu prevádzku v danom rozsahu)
  • staráme sa o to, aby areál v medziach možností žil, organizujeme premietania, koncerty a aktivity pre deti aj dospelých  

Ak sa sen o živom Mičurine pozdáva aj vám, ste tu správne. Prečítajte si viac o činnosti a projektoch nášho OZ: www.ozhradslavin.sk, staňte sa jeho členom, zdieľajte a šírte naše aktivity, alebo prispejte na našu činnosť dobrovoľným príspevkom či 2% z dane. 

Ďakujeme, že vám to nie je jedno, veľmi si to vážime! 

Tím OZ Hrad – Slavín

Viac informácií o aktivitách OZ Hrad – Slavín v téme ochrany Mičurina: