„Mladí ľudia siahajú po steroidoch v snahe získať rýchlo a bez väčšej námahy atraktívnu postavu, rešpekt, neuvedomujúc si závažné následky ich užívania.“

Ústrednou myšlienkou tohto výchovno-vzdelávacieho filmu je nežiť život, v ktorom hľadaním “skratiek” klameme vlastne iba samých seba. Platí to v akejkoľvek dobe, v akejkoľvek oblasti života.

Film vznikol síce už v roku 2008, ale táto „dopingová“ téma je nadčasová a v našej spoločnosti čoraz aktuálnejšia. Tvorcovia úspešných výchovno-vzdelávacích protidrogových projektov Skok do raja? (1996) a Sila osobnosti (2002) sa rozhodli vypIniť medzeru v oblasti antidopingovej osvety zameranej na oblasť práve rekreačného športu.

Vysoká aktuálnosť témy je daná vysokým nárastom počtu užívateľov nelegálneho dopingu (najmä anabolických steroidov a rastových hormónov) z radov mladých nešportovcov a rekreačných športovcov. Tí siahajú po týchto látkach v snahe získať rýchlo a bez väčšej námahy atraktívnu postavu, rešpekt, neuvedomujúc si závažné následky ich užívania.

Film ponúka mládeži v ohrozenom veku zaujímavé, overené fakty, ktoré sú protipólom tzv. zaručených „mýtov” z ulice.

Film na DVD bol určený do rúk pedagógov, trénerov, výchovných poradcov, ale aj rodičov, ako účinná pomôcka pri formovaní pozitívnych životných postojov a ďalšom rozvoji osobnosti mladých ľudí. Nielen v oblasti športu, zdravia, ale aj v rodinnom živote.

„Ďakujeme autorovi projektu RNDr. Jaroslavovi Malchárkovi za zdieľanie tohto tematicky ojedinelého náučného dokumentárneho filmu, v ktorom sa mu podarilo pre mládež atraktívnou formou spracovať tento závažný spoločenský problém.“