Zuzana Piussi je slovenská režisérka a dokumentaristka, ktorej z kľúčových tém je vzťah justície a politiky na Slovensku.

V roku 2011 natočila Zuzana Piussi dokumentárny film Nemoc tretej moci v téme slovenského súdnictva. Kvôli nemu dokonca čelila žalobe o porušení dôvernosti ústneho prejavu a hrozil jej trest až dva roky väzenia.

Pred väzením jej pomohol najmä mediálny tlak, ktorý prišiel nielen prostredníctvom petície s takmer 3000 podpismi, ale bol to aj mediálny tlak z Čiech. Piussi sa zastal samotný knieža Karol Schwarzenberg, ktorý v tom čase bol český minister zahraničných vecí.

Na Slovensku prvý krát vyvolal dokumentárny film nielen vášnivé laické diskusie ale aj vážnu mediálnu odozvu, Dokonca aj časťou politickej scény.

Nemoc tretej moci vás prevedie mnohými kauzami, výpoveďami, rozhovormi. Prostredníctvom rôznych autentických a reálnych príbehov Zuzana Piussi pomenováva, v akom stave sa slovenská justícia v danom čase nachádzala. Divákovi názor nevnucuje, ale povzbudzuje k tomu, aby si ho urobil sám na základe pomenovaných udalostí, ktoré sú krutou realitou nielen protagonistov filmu.

Otázkou ostáva, kam sa Slovensko posunulo v oblasti justície, vymožiteľnosti práva,  spravodlivosti, a kam bude naša krajina v ďalších rokoch smerovať.

Vyplňte anketu a pomôžete nám

Vyplnením ankety nám pomôžete zistiť, ako poznáte Mičirin. Čo by ste uvítali v tomto priestore do budúcnosti, a či nám pomôžete s jeho ochranou. Spoločne s Vami sa nám to určite podarí! Ďakujeme.

FILM: NEMOC TRETEJ MOCI

Dĺžka: 47 min.
Cieľová skupina: mládež 12+, dospelí
Rok výroby: 2011
Réžia, strih: Zuzana Piussi
Kamera: Zuzana Piussi
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Titulky: anglické

„Ďakujeme režisérke Zuzane Piussi za jej veľkú snahu dokumentovať dôležité a pálčivé témy našej spoločnosti. Ďakujeme za jej ukazovanie reálnych príbehov ľudí, všetkých tých okolností a súvislostí, ktoré ovplyvňujú nielen ich život, ale život nás všetkých. V neposlednom rade ďakujeme aj za vytváranie komunikačného priestoru, ktorým Zuzana Piussi prepája všetkých dôležitých aktérov, a ktorým dáva príležitosť pre hodnotný a potrebný dialóg.“