Film vytvorilo Bratislavské ochranárske združenie a je o unikátnej krajine – nekrajine Dolného Žitného ostrova, ktorá bola výrazne pozmenená ničivou povodňou v roku 1965. Príbeh nás prevedie minulosťou, kedy sa tu rozprestierali mokrade a lúky, ľudia žili roztrúsene v tzv. tanyach (samotách). Po povodni sa krajina drasticky zmenila, ľudia sa nemohli vrátiť do svojich pôvodných domovov a došlo k vysušovaniu a pretváraniu oblasti na poľnohospodársku krajinu.

Po rokoch sa ukazuje, aký dopad má takýto spôsob využívania krajiny na prírodu aj na ľudí, ktorí tu žijú. Ochranári v spolupráci s miestnymi obyvateľmi od roku 2014 realizujú projekt na obnovu historickej mozaiky krajiny, a to obnovou lúk a pasienkov. Cieľom projektu je návrat vzácnych druhov vtákov, ktoré sem od nepamäti patrili. Ich opätovná prítomnosť by znamenala, že krajina sa vracia do svojej niekdajšej podoby a stáva sa odolnejšou voči negatívnym faktorom.

Príbeh krajiny lúk je vizuálne silný dokument z dielne Braňa Molnára, v ktorom účinkuje projektový tím projektu Ochrany vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky, miestni hospodári a obyvatelia.

„Ďakujeme občianskemu združeniu BROZ za sprístupnenie filmu, ako aj za ich hodnotnú, aktivistickú prácu pri ochrane životného prostredia.“