DARY OD VÁS PRE DOBRÚ VEC

Ak sú vám naše aktivity sympatické, vidíte v našej práci zmysel a dobrotvorná patforma vám prináša hodnotu, budeme vďační za vašu finančnú podporu. Stačí akákoľvek suma, alebo aj malá pravidelná čiastka a pomôžete nám šíriť dôležité témy, aj informácie. Vďaka vašej podpore budeme môcť efektívnejšie pracovať pre lepší život nielen našej komunity či mesta, ale celej  spoločnosti, v ktorej žijeme.

ÚDAJE K PLATBE:

IBAN: SK7383300000002101510666

Názov: OZ Hrad – Slavín
Sídlo: Myjavská 4456/18, 81103 Bratislava, SR
IČO: 42126894

www.ozhradslavin.sk
predseda@ozhradslavin.sk

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU ŠTEDROSŤ A DÔVERU
TÍM OZ Hrad – Slavín

Viac o všetkých aktivitách OZ Hrad – Slavín

  • Každý rok sa zúčastňujeme výrubových konaní a chránime zeleň nielen v našom meste
  • Ochraňujeme národnú kultúrnu pamiatku Mičurin a v jeho amfiteátri realizujeme letné kino s premietaním filmov pre verejnosť
  • Organizujeme rôzne verejnoprospešné brigády, pomocné práce a menšie zásahy v lokalite
  • Pripravujeme nový projekt Stromového ombudsmana, ktorý bude efektívne, chrániť stromy a zeleň na Slovensku
  • Komunikujeme s úradmi, mestom, mestskými časťami, organizáciami, rôznymi inštitúciami s cieľom zlepšovať životné podmienky v našom meste